Olje & gass

Vi har i mange år gjort materialtesting, miljøanalyser og annet for olje- og gassnæringen og har solid kompetanse innen områdene.

Årelang erfaring av miljøanalyser offshore og moderne laboratorier for driftsanalyser.

SINTEF Molab er et av Norges største selskap innen kvalifisering og testing av sveiseprosedyrer. I vår testlab og på vårt mekaniske verksted utfører vi de aller fleste destruktive tester i henhold til NORSOK, ASTM eller annen spesifikasjon. Fra vårt mikroskopi- og kjemiske laboratorium tilbyr vi komplette mikroundersøkelser i tillegg til inngående skadeundersøkelser etter brudd og materialfeil.

Miljøovervåkning offshore har SINTEF Molab bedrevet siden 90-tallet. Sedimentundersøkelser, der prøvene hentes i Nordsjøen, Barentshavet eller Norskehavet har lagt grunnen for inngående kompetanse på problemområdene. Siden 2000-tallet har vi rutinemessig og utført både arbeidsmiljøundersøkelser/analyser og analyser av produsert vann fra en rekke installasjoner. Analyser av råolje, kondensat, gass med mer er på plass fra 2017.

Tjenester for offshore

Destruktiv materialprøving

SINTEF Molab er ett av de mest erfarne laboratoriene i Norge på området destruktiv testing av metalliske materialer.

Skadeundersøkelser

SINTEF Molab har bred kompetanse på å raskt kunne identifisere de underliggende årsakene til havari.

SEM tjenester

Scanning elektronmikroskop er et hovedverktøy ved undersøkelse av asbestholdige materialer og skade.

Produsert vann

Vi leverer akkrediterte analyser av samtlige påkrevde analyseparametere ved miljøundersøkelser av produsert vann.

Miljøovervåking offshore

SINTEF Molab utfører både arbeidsmiljøundersøkelser/analyser og analyser av produsert vann, råolje, kondensat, gass med mer.

Utslipp til vann

Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene.

Norsk Akkreditering