Kontaktpersoner

Telefon sentralbord: 404 84 100

Telefon sentralbord

404 84 100

Kjemisk analyse

Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder Mo / Glomfjord

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Oslo

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter

Avdelingsleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 85 902
bjarne.nenseter

 

Anja Gull

Anja Gull

Avdelingsingeniør (i permisjon)

Kvalitetsansvar, metodeutvikling, miljøanalyser

 +47 413 14 447
anja.gull

 

Per-Øyvind Hanssen

Per-Øyvind Hanssen

Avdelingsingeniør

Metodeutvikling, industrielle analyser

 +47 995 19 661
per.hanssen  

Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.marit

 

Gunn Mari Michaelsen

Gunn Mari Michaelsen

Laboratorietekniker

Miljøanalyser

 +47 904 01 366
gunn.michaelsen

Terje Pedersen

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør

Miljøanalyser, avfallskarakterisering

 +47 904 01 436
terje.pedersen

Marianne Johansen

Marianne Johansen

Gruppeleder Glomfjord

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 73 513
marianne.johansen

Helene Tvete

Helene Tvete

Avdelingsingeniør

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 995 15 667
helene.tvete

Kristina Linder

Kristina Linder

Avdelingsingeniør

Metodeutvikling, industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 922 98 760
kristina.linder

Materialtesting

Roger Lund

Roger Lund

Avdelingsleder material

 +47 952 15 281
 roger.lund

 

Robin Andersen

Robin Andersen

Avdelingsingeniør

Sveiseprosedyretesting (WPQT), Materialverifisering, Produkttesting

 +47 907 30 060
robin.andersen

Kristin Forsbakk

Kristin Forsbakk

Avdelingsingeniør

Asbestanalyser, WPQT

 +47 911 14 124
kristin.forsbakk

Frank Hulbekkmo

Frank Hulbekkmo

Avdelingsingeniør

Skadeanalyser, Materialverifisering, Mikroskopi, WPQT, CTOD

 +47 916 31 399
frank.hulbekkmo  

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Avdelingsingeniør

Asbestanalyser

 +47 932 46 694
silje.michaelsen

 

 

Miljømåling

Karina Ødegård

Karina Ødegård

Avdelingsleder

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland  

Lars Strømsnes

Lars Strømsnes

Avdelingsingeniør

Utslipp til luft

 +47 959 69 489
lars.moen.stromsnes

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Frank Nyland

Frank Nyland

Måletekniker

Utslipp til luft og vann

 +47 902 64 166
frank.nyland  

Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal  

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør

Asbest, Byggkartlegging, Mikroskopi

 +47 971 04 300
jorn.rossvoll

Marked og salg

Wenche Brennbakk

Wenche Brennbakk

Markedssjef

 +47 975 28 662
wenche.brennbakk

Randi Fjellheim

Randi Fjellheim

Regnskap, administrasjon og salg

 +47 952 10 042
randi.fjellheim

 

Roger Lund

Roger Lund

Avdelingsleder material

 +47 952 15 281
 roger.lund

 

Administrasjon

Eigil Dåbakk

Eigil Dåbakk

Adm. dir.

 +47 948 14 674
eigil.dabakk

Eva Selnes

Eva Selnes

Økonomi- og administrasjonssjef

 +47 915 95 108
eva.selnes

Ottar Aune

Ottar Aune

System / KHMS-ansvarlig

 +47 994 31 730
ottar.aune

 

Randi Fjellheim

Randi Fjellheim

Regnskap, administrasjon og salg

 +47 952 10 042
randi.fjellheim