SINTEF Molab

SINTEF Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Vi betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Våre virksomhetsområder er miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor våre kjerneområder, tilbyr vi også prøvetaking og rådgivning.

Ansatte

Eget selskap siden

Kunder

SINTEF Molab AS

Organisasjonsnummer: 953018144 MVA

Alle våre avdelinger har felles fakturaadresse, og sendes til et av alternativene nedenfor:

Elektroniske fakturaer i EHF-format:

953018144

Fakturadresse epost:

faktura@sintefmolab.no

Fakturaadresse brevpost:

SINTEF Molab AS, PB 611, 8607 Mo i Rana

SINTEF Molab avd. Mo i Rana

Hovedkontoret til SINTEF Molab ligger i Mo i Rana tilknyttet til Mo Industripark. Virksomheten omfatter materialtesting, kjemisk analyse & miljø med dertil hørende rådgivning.

Adresse for pakker og ekspresspost

SINTEF Molab AS
Halvor Heyerdalsvei 50
8626 Mo i Rana

Adresse for brevpost

SINTEF Molab AS
Postboks 611
8607 Mo i Rana

SINTEF Molab avd. Oslo

SINTEF Molab har hatt en avdeling i Oslo siden 2005, da den ble overført fra SINTEF til Molab. Her utføres i hovedsak organiske analyser, først og fremst bestemmelse av miljøparametre som PAH og PCB i ulike matrikser. Osloavdelingen arbeider også med overvåkning av ytre miljø, blant annet svevestøv, støvnedfall og luktproblematikk.

Avdelingen teller 7 årsverk.

Adresse for pakker og ekspresspost

SINTEF Molab AS, Oslo
Kjelsåsveien 174
0884 OSLO

Adresse for brevpost

SINTEF Molab AS, Oslo
Pb 114 Kjelsås
0411 OSLO

SINTEF Molab AS avd. Glomfjord

SINTEF Molab har har hatt en avdeling i Glomfjord siden 2003, da den ble overført fra Hydro Agri Glomfjord til SINTEF Molab. Her utføres i hovedsak uorganiske analyser, først og fremst bestemmelse av parameter i mineralgjødsel, kalksalpeter og råstoff. Glomfjordavdelingen analyserer også kjelvannsprøver og utslippsprøver.

Avdelingen teller 5 årsverk.

Adresse for pakker og ekspresspost

SINTEF Molab AS, Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD

Adresse for brevpost

SINTEF Molab AS, Glomfjord
Pb. 125
8161 GLOMFJORD

SINTEF Molab AS avd. Porsgrunn

SINTEF Molabs avdeling i Porsgrunn er lokalisert i Herøya Forskningspark. Avdelingen ble etablert 01.10.2008 og leverer kjemisk informasjon basert på anvendt uorganisk analytisk kjemi til en rekke prosessindustribedrifter og verkstedindustribedrifter i Norge. Avdelingen i Porsgrunn er en spesialavdeling i SINTEF Molab som leverer FoU-støtte. Derfor har vi etablert laboratorier med avanserte instrumentelle analyseteknikker i Forskningsparken, og tilbyr kjemisk analyse av ulike materialer og substanser. Vi tilbyr også metodeutvikling tilpasset ulike problemstillinger.

Det er pr. i dag 8 ansatte ved avdelingen. Dette er fagpersoner med bakgrunn fra FoU-miljøer blant annet i selskaper som Hydro og Statoil.

Adresse for pakker og ekspresspost

SINTEF Molab AS, Porsgrunn
Herøya Forskningspark B92
Hydrovegen 67
3936 PORSGRUNN

Adresse for brevpost

SINTEF Molab AS, Porsgrunn
Herøya Forskningspark B92
Pb. 1127
3905 PORSGRUNN

SINTEF Molab AS avd. Mo i Rana

Halvor Heyerdals vei 50
8626 Mo i Rana

SINTEF Molab AS avd. Glomfjord

Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD

SINTEF Molab AS avd. Oslo

Kjelsåsveien 174
0884 OSLO

SINTEF Molab AS avd. Porsgrunn

Herøya Forskningspark B92
Hydrovegen 67
3936 PORSGRUNN