Kjemiske analyser

SINTEF Molab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

SINTEF Molab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Produsert vann

Vi leverer akkrediterte analyser av samtlige påkrevde analyseparametere ved miljøundersøkelser av produsert vann.

Lang erfaring

SINTEF Molab har flere års erfaring fra analyser av produsert vann fra ca. 40 installasjoner på norsk sokkel. Undersøkelsene utføres to ganger pr. år og følger strenge krav fra oljeselskapene og Miljødirektoratet.

Aktuelle analyseparametre

  • Tungmetaller
  • Olje i vann
  • PAH og NPD
  • BTEX
  • Organiske syrer
  • Alkylfenoler
Norsk Akkreditering
Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Oslo

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter

Avdelingsleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 85 902
bjarne.nenseter