Kjemiske analyser

SINTEF Molab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

SINTEF Molab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Spesialanalyser

Havari oppstår ofte når det passer seg minst, gjerne når produksjonsflyten er på sitt beste og leveringstid er kritisk. SINTEF Molab har bred kompetanse på å raskt kunne identifisere de underliggende årsakene til at havari har oppstått på produkter og tjenester.

Hensikten med årsaksanalyse

Når havari først har oppstått, er det viktig å raskt kunne komme frem til rot-årsak slik at rett tiltak kan treffes for å forhindre gjentakelse og ytterligere produksjonstap. Det som gjerne da først bør bringes på det rene, er om komponentene har de egenskapene som leverandøren har oppgitt i sine spesifikasjoner, før man går videre med mere kostbare designendringer. I disse tilfellene kan det da frembringes dokumentasjon på avvik fra spesifikasjon som kan gi rett til komkpensasjon fra leverandør.

Hvorfor velge SINTEF Molab?

SINTEF Molab besitter landets mest komplette materialtekniske laboratorium for å kunne utføre materialtekniske årsaksanalyser. Vi benytter avansert elektron og lysmikroskopi, kjemiske analyser og alle anerkjente destruktive prøvemetoder for å komme frem til skadeårsak.

Typiske skadeårsaker som kan avdekkes:

  • Overbelastning
  • Materialfeil
  • Utmatting/ tretthetsbrudd
  • Abrasjon
  • Temperaturpåvirkning
  • Ulike former for korrosjon
Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Oslo

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter

Avdelingsleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 85 902
bjarne.nenseter