Materialtesting

SINTEF Molab har siden oppstarten utført materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

SINTEF Molab tester etter alle kjente nasjonale og internasjonale standarder. Dersom 3.parts godkjennelse er nødvendig benyttes lokale representanter fra DnV, TI, Germanischer Lloyd, ABS og Lloyds Register.

CTOD testing

SINTEF Molab utfører bruddmekanisk testing, spesielt innenfor CTOD-testing av sveise-prosedyrer. Vi bestemmer også materialenes spennings-intensitetsfaktor KIc.

CTOD-testing anvendes for å bestemme bruddseigheten i materialer, som deformeres både elastisk og plastisk, før brudd eller maksimum last. CTOD-testing er en avansert testmetode og før testing må prøvene nøyaktig maskineres, gnisteroderes og utmattes.

Gnisterosjon sikrer en mer presis plassering av utmattingssprekken, spesielt med tanke på CTOD-testing av bestemte mikrostrukturer i varmepåvirkede soner i sveis (HAZ).

Til CTOD-testing av HAZ i sveis hører en mer omfattende rapportering sammenlignet med testing av sveismetall. Standardene krever at spissen på utmattingsprekken ikke skal ligge lengre enn 0.50 mm fra den mikrostrukturen som testes. Dette skal dokumenteres i testrapporten.

Vi gjennomfører CTOD-testing etter flere standarder; BS7448: part 1 og part 2, prEN10225: 1997 og EEMUA, pub. 158.

Vi leverer riktig dokumentasjon ved CTOD-testing av grunnmateriale, sveismetall og HAZ. SINTEF Molab har utstyr for gnisterosjon og rask leveringstid på denne tjenesten.

Norsk Akkreditering
Roger Lund

Roger Lund

Gruppeleder material

 +47 952 15 281
 roger.lund

 

 

Frank Hulbekkmo

Frank Hulbekkmo

Avdelingsingeniør

Skadeanalyser, Materialverifisering, Mikroskopi, WPQT, CTOD

 +47 916 31 399
frank.hulbekkmo