Velg en side

Næringsmiddel

Vi har i mange år gjort analyser for næringsmiddelindustrien.

Årelang erfaring av analyser for næringsmiddelindustrien

SINTEF Norlab leverer tjenester innen kvalitetssikring til næringsmiddelbedrifter og jobber etter HACCP-prinsippet. 

Tjenester for næringsmiddel

Analyse av matvarer

SINTEF Norlab tilbyr et bredt spekter av mikrobiologiske analyser av matvarer, fra råvare til ferdig produkt.

Drikkevann

SINTEF Norlab har gjennom flere tiår bistått industribedrifter og kommuner med både prøvetaking og kjemisk analyse av avløpsvann, sigevann og rent vann. 

Fett- og fargeinnhold i laksefisk

SINTEF Norlab avd. Frøya har lang erfaring og tilbyr akkreditert analyse av fett og totalpigment i laks.

ATPase-analyser

SINTEF Norlab AS var det første laboratoriet som fikk innvilget akkreditering på analyse av ATPase-aktivitet, som smoltifiseringsparameter for settefiskbransjen.

Genteknologiske analyser

SINTEF Norlab har lenge levert akkrediterte analyser til akvakulturbransjen og er utpekt som offentlig laboratorium innenfor fiskehelse.

Norsk Akkreditering