Velg en side

Kontakt oss

Kjemisk analyse

Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder industri og kjemi

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter

Gruppeleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 85 902
bjarne.nenseter

 

Anja Gull

Anja Gull

Gruppeleder/ kvalitetsansvarlig industri og kjemi

Kvalitetsansvar, metodeutvikling, miljøanalyser

 +47 413 14 447
anja.gull

 

Per-Øyvind Hanssen

Per-Øyvind Hanssen

Avdelingsingeniør

Metodeutvikling, industrielle analyser

 +47 995 19 661
per.hanssen  

Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.marit

 

Gunn Mari Michaelsen

Gunn Mari Michaelsen

Laboratorietekniker

Terje Pedersen

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør

Miljøanalyser, avfallskarakterisering

 +47 904 01 436
terje.pedersen

Marianne Johansen

Marianne Johansen

Gruppeleder Glomfjord

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 73 513
marianne.johansen

Helene Tvete

Helene Tvete

Avdelingsingeniør

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 995 15 667
helene.tvete

Eliza Buøy

Eliza Buøy

Avdelingsingeniør

Kvalitetssikring og metodeutvikling industrielle analyser

 +47 401 99 155
 eliza.buoy

 

Eirik Aas

Eirik Aas

Avdelingsingeniør

Organiske analyser av miljøprøver, bygganalyser

 +47 458 62 502
eirik.aas

Maria Hestholm Hillersøy

Maria Hestholm Hillersøy

Avdelingsingeniør

Elementbestemmelser, ICP-OES, ICP-MS, CV-AFS, kundekontakt mot Yara, REACH oppgaver

 +47 980 52 636
maria.hestholm.hillersoy

Materialtesting

Roger Lund

Roger Lund

Gruppeleder material

Robin Andersen

Robin Andersen

Avdelingsingeniør

Sveiseprosedyretesting (WPQT), Materialverifisering, Produkttesting

 +47 907 30 060
robin.andersen

Kristin Forsbakk

Kristin Forsbakk

Avdelingsingeniør

Asbestanalyser, WPQT

 +47 911 14 124
kristin.forsbakk

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Avdelingsingeniør

Generell metallografi, mikro/makroundersøkelser, hardhetsmålinger, korrosjon og skadeundersøkelser

 +47 932 46 694
silje.michaelsen

 

 

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør

Asbest, Byggkartlegging, Mikroskopi

 +47 971 04 300
jorn.rossvoll

Andreas S. Hjorth

Andreas S. Hjorth

Avdelingsingeniør

Generell metallografi, mikro/makroundersøkelser, hardhetsmålinger, korrosjon og skadeundersøkelser

 +47 472 57 445
andreas.strande.hjorth

 

 

Miljømåling

Karina Ødegård

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland  

Lars Strømsnes

Lars Strømsnes

Avdelingsingeniør

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Frank Nyland

Frank Nyland

Måletekniker

Utslipp til luft og vann

 +47 902 64 166
frank.nyland  

Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal  

Administrasjon og marked

Eigil Dåbakk

Eigil Dåbakk

Adm. dir.

Eva Selnes

Eva Selnes

Økonomi- og administrasjonssjef

Ottar Aune

Ottar Aune

Systemansvarlig

Randi Fjellheim

Randi Fjellheim

Regnskap, administrasjon og marked

Wenche Brennbakk

Wenche Brennbakk

Markedssjef

Monica Hagen

Monica Hagen

Kvalitet- og HMS-sjef