Velg en side

Kvalitet

Vi vil møte våre kunders behov og forventninger.

SINTEF Norlab vil møte våre kunders behov og forventninger innen testing og rådgivning, og jobber for riktig kvalitetssikring i alle ledd. Våre produkter og tjenester oppfyller våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden.

Kvalitetspolitikk

For å sikre at vi møter de krav som møter oss fra våre kunder og medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører, skal vi:

  • levere våre tjenester i tide
  • identifisere og forstå våre kunders behov for å kunne tilby løsninger som øker kundenes tilfredshet
  • arbeide med kontinuerlige forbedringer
  • øke arbeidsgleden og kompetansen hos våre medarbeidere
  • kontinuerlig forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i alle tjenester vi leverer

Vårt styringssystem skal overholde kravene i NS-EN ISO/IEC 17025, Norsk Akkrediterings relevante kravdokumenter og offentlige lover og forskrifter. Vi skal kontinuerlig arbeide for å gjøre styringssystemet bedre og tilpasset vår virksomhet.

Kundenes krav og forventninger skal kontinuerlig imøtegås. Vi vil bli kundenes foretrukne samarbeidspartner!

Prekvalifisert leverandør

SINTEF Norlab er prekvalifisert leverandør til:

  • offshoreindustrien gjennom Achilles
  • bygg- og anleggsbransjen gjennom StartBank
  • energibransjen gjennom Sellicha
  • transportselskaper gjennom TransQ

Akkreditering

Kundens tillit til våre leveranser er fundamentet for vår eksistens. Kvalitet skal derfor kjennetegnes i alt det vi gjør.

Vårt kvalitetssystem er enkelt, oversiktlig og logisk oppbygd. Hver enkelt medarbeider benytter seg av dette systemet i sitt daglige arbeid hvor det kvalitetsmessige arbeidet utføres i praksis.

Vi skal kjennetegnes ved å forstå kundens behov og levere det som kunden etterspør.

Vårt kvalitetssystem er godkjent av Norsk Akkreditering som benytter standarden NS-EN ISO 17025 som grunnlag for sin godkjennelse.

Laboratorier som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 17025 tilfredsstiller også NS-EN ISO 9001:2008, da denne standarden samsvarer med og utgjør en del av kravelementene i NS-EN ISO 17025. NS-EN ISO 17025 inneholder imidlertid mange krav til teknisk kompetanse som ikke er dekket i NS-EN ISO 9001:2008.

SINTEF Molab ble akkreditert første gang 15.03.1996 etter NS-EN ISO 17025 med akkrediteringsnummer P039. SINTEF Norlab er akkreditert innenfor fagområdene kjemisk analyse (organisk/uorganisk), miljø og materialtesting fordelt på 4 geografiske enheter, Mo i Rana, Oslo, Porsgrunn og Glomfjord.  Omfanget av akkrediteringen er beskrevet i gjeldende akkrediteringsdokument med akkrediteringsnummer TEST 032.

Sentral godkjenning

SINTEF Norlab har sentral godkjenning for prosjektering av miljøsanering.