SINTEF Molab

SINTEF Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Vi betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Våre virksomhetsområder er miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor våre kjerneområder, tilbyr vi også prøvetaking og rådgivning.

Ansatte

Eget selskap siden

Kunder

SINTEF Molab avd. Mo i Rana

Hovedkontoret til SINTEF Molab ligger i Mo i Rana tilknyttet til Mo Industripark. Virksomheten omfatter materialtesting, kjemisk analyse & miljø med dertil hørende rådgivning.

 

SINTEF Molab avd. Oslo

SINTEF Molab har hatt en avdeling i Oslo siden 2005, da den ble overført fra SINTEF til Molab. Her utføres i hovedsak organiske analyser, først og fremst bestemmelse av miljøparametre som PAH og PCB i ulike matrikser. Osloavdelingen arbeider også med overvåkning av ytre miljø, blant annet svevestøv, støvnedfall og luktproblematikk.

 

SINTEF Molab AS avd. Glomfjord

SINTEF Molab har har hatt en avdeling i Glomfjord siden 2003, da den ble overført fra Hydro Agri Glomfjord til SINTEF Molab. Her utføres i hovedsak uorganiske analyser, først og fremst bestemmelse av parameter i mineralgjødsel, kalksalpeter og råstoff. Glomfjordavdelingen analyserer også kjelvannsprøver og utslippsprøver.

 

SINTEF Molab AS avd. Porsgrunn

SINTEF Molabs avdeling i Porsgrunn er lokalisert i Herøya Forskningspark. Avdelingen ble etablert 01.10.2008 og leverer kjemisk informasjon basert på anvendt uorganisk analytisk kjemi til en rekke prosessindustribedrifter og verkstedindustribedrifter i Norge. Avdelingen i Porsgrunn er en spesialavdeling i SINTEF Molab som leverer FoU-støtte. Derfor har vi etablert laboratorier med avanserte instrumentelle analyseteknikker i Forskningsparken, og tilbyr kjemisk analyse av ulike materialer og substanser. Vi tilbyr også metodeutvikling tilpasset ulike problemstillinger. Flere av de ansatte ved avdelingen er fagpersoner med bakgrunn fra FoU-miljøer blant annet i selskaper som Hydro og Statoil.

Adresser finner du under kundesenter > adresser

SINTEF Molab AS avd. Mo i Rana

Halvor Heyerdals vei 50
8626 Mo i Rana

SINTEF Molab AS avd. Glomfjord

Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD

SINTEF Molab AS avd. Oslo

Kjelsåsveien 174
0884 OSLO

SINTEF Molab AS avd. Porsgrunn

Herøya Forskningspark B92
Hydrovegen 67
3936 PORSGRUNN