Kjemiske analyser

Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier som leverer standardiserte analyser og i tillegg leverer uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Spesialanalyser

SINTEF Molabs tverrfaglige kompetanse gjennom analyser av alt fra råvarer og ferdigprodukter for en rekke industribedrifter, til miljøanalyser i forbindelse med utslipp til både jord, vann og luft, gjør oss i stand til å påta oss spesialanalyser i forbindelse med ulike forskning- og utviklingsprosjekter. Vi leverer i dag både organiske- og uorganiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer rundt omkring i Norge.

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter

Gruppeleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 950 85 902
bjarne.nenseter