Kjemiske analyser

Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier som leverer standardiserte analyser og i tillegg leverer uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Vann

SINTEF Molab har gjennom flere tiår bistått industribedrifter og kommuner med både prøvetaking og kjemisk analyse av avløpsvann, sigevann og rent vann. Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både uorganiske og organiske analyser.

  • SINTEF Molab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
  • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
  • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
  • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
  • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering
Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder industri og kjemi

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Gunn Mari Michaelsen

Gunn Mari Michaelsen

Laboratorietekniker

Miljøanalyser

 +47 904 01 366
gunn.michaelsen

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen