Velg en side

Mikrobiologi

Vi leverer et bredt spekter av mikrobiologiske analyser for mat, vann og avløp tilpasset kundens produkter og behov.

Drikkevann

SINTEF Norlab har gjennom flere tiår bistått industribedrifter og kommuner med både prøvetaking og kjemisk analyse av avløpsvann, sigevann og rent vann. Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både uorganiske og organiske analyser.

Analyse av drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Drikkevann er ferskvann som er ment å kunne drikkes av mennesker. Bestemmelser om drikkevann gis i Drikkevannsforskriften. Den omfatter all drikkevannsforsyning både gjennom ledningsnett, i busser, fly og båter. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet.

Vi kan tilby

 • Kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere i henhold til Drikkevannsforskriften (Råvann, Analyser i prøvegruppe A og B, samt plantevernmidler)
 • Prøveplaner tilpasset det enkelte vannverks størrelse og forsyningskapasitet
 • Utsendelse av egnet prøveemballasje

For at vannet skal bli regnet som drikkebart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Eksempler på analyser Drikkevannsforskriften stiller krav til:

Kjemiske analyser

 • pH
 • Farge
 • Turbiditet
 • Ledningsevne/Konduktivitet
 • Metallanalyser som kobber, jern, mangan osv.

Mikrobiologiske analyser

 • Kimtall (totalantall bakterier)
 • Koliforme bakterier
 • E. coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens

I tillegg skal en sensorisk analyse (lukt og smak) gjennomføres.

Utførelse

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften kan du få utført hos SINTEF Molab. Ta kontakt for informasjon og utsendelse av prøveemballasje.

Følgeskjema finner du på vår ressurs-side.

 

 • SINTEF Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
 • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
 • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
 • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
 • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering
Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder industri og kjemi

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Gunn Mari Michaelsen

Gunn Mari Michaelsen

Laboratorietekniker

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen