Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Utslipp til vann

SINTEF Molab har gjennom flere tiår bistått industribedrifter og kommuner med både prøvetaking og kjemisk analyse av avløpsvann, sigevann og rent vann.

Komplette analysepakker

Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både uorganiske og organiske analyser.

  • SINTEF Molab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
  • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
  • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
  • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
  • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
Norsk Akkreditering
Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal  

Gunn Mari Michaelsen

Gunn Mari Michaelsen

Laboratorietekniker

Miljøanalyser

 +47 904 01 366
gunn.michaelsen