Velg en side

Rådgivning

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

Trygg mat

SINTEF Norlab leverer tjenester innen kvalitetssikring til næringsmiddelbedrifter og jobber etter HACCP-prinsippet. I tillegg har vi varierte hygienekurs som er tilpasset den enkelte bedrift.

Vi har utarbeidet en veileder for prøvetaking av næringsmidler offshore.